Eyes header 2

KLEIN AGTEVELD

AMBULANTE BEGELEIDING

Wij bieden ambulante begeleiding in regio Eemland en Foodvalley. Zoekt u begeleiding buiten deze regio's? Neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Wij zijn aangesloten bij de coöperatie Boer en Zorg.

Doelgroep

Voor kinderen, hun ouders, jongeren en volwassenen.

Hulp en begeleiding

Gericht op het verbeteren van vaardigheden om de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van de cliënt te vergroten.

Begeleiding op het gebied van:

  • dagbesteding, huisvesting, werk, financiën en leefstijl;
  • praktische zaken als huishouden, de persoonlijke verzorging, boodschappen doen, eten koken;
  • het ordenen en op orde houden van belangrijke zaken op verschillende levensgebieden.

Begeleiding bij een medische hulpvraag

Klein Agteveld is gespecialiseerd in het begeleiden van jongeren en jong volwassenen met een medische hulpvraag. Bijvoorbeeld bij diabetes, epilepsie of begeleiding na een ongeval/revalidatie. Binnen Klein Agteveld zijn twee verpleegkundigen en een physician assistant werkzaam. Naast begeleiding, ondersteunen we bij gesprekken met specialisten en helpen we bij aanpassingen op school, werk of thuis.

Altijd bereikbaar

Er wordt gewerkt met een bereikbaarheidsdienst voor de avonden en nachten, zodat er altijd iemand bereikbaar is in geval van spoed.

Werkwijze

Tijdens een eerste gesprek maken we kennis met de hulpvrager. In dat gesprek is soms een tweede ambulant begeleider aanwezig en iemand uit het netwerk zoals ouders, partner of familie. Als iemand al hulpverlening heeft, nodigen wij vaak ook de aanmeldende hulpverlener en/of het wijkteam uit.
We bespreken de hulpvraag en zijn of haar verwachtingen. Als wij de gevraagde hulp kunnen bieden, volgt een intake (dit gebeurt vaak in hetzelfde gesprek). Daarin stellen we een behandelplan op, dat globaal uit de volgende onderdelen bestaat:

  • de ondersteuningsvraag (of -vragen);
  • de gewenste situatie in concrete doelen;
  • wat is nodig om de doelen te halen;
  • wie wat doet: de cliënt zelf, de mensen uit de omgeving, de vrijwillige en de professionele zorg.

We werken actief samen met een gedragswetenschapper die adviseert, meedenkt, ondersteunt met het opstellen van hulpverleningsplannen en indien wenselijk, aansluit bij diverse gesprekken.

Methoden

We maken gebruik van de online tool 'Samen 1 plan' waarin je met het gezin (16-) of hulpvrager (16+) doelen kan invullen en scores kan toekennen. Alle hulpverleners en mensen uit het netwerk, zoals de mentor van de school, de huisarts en andere hulpverleners, kunnen (met toestemming) toegang krijgen en hun doelen en acties delen. Daarnaast werken we met het rapportage systeem van Zilliz; hierin kunnen cliënt en/of ouders inzage krijgen in rapportages.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk door middel van het contactformulier.