Eyes header 4

KLEIN AGTEVELD

Onze visie is dat kinderen en jongeren hulp krijgen, zo dicht mogelijk bij huis, het liefst binnen het eigen gezin. Door het creëren van overzicht (wie doet wat) en het bij elkaar brengen van alle hulpverleners, netwerk en onderwijs, wordt de hulpvraag van het kind het meest duidelijk. Het allerbelangrijkste is: wat is de wens van het kind/de jongere en op welke manier kan deze wens het beste worden ingevuld.

Wij richten ons op kinderen, jongeren en volwassenen. Wij denken mee bij problemen met opvoeden en opgroeien. Ons doel is om kinderen, jongeren en volwassenen perspectief te geven en om hun zelfredzaamheid en zelfvertrouwen te vergroten.

Bij Klein Agteveld hebben we veel ervaring met jongeren die uit een vastgelopen thuissituatie komen. Jongeren die, om uiteenlopende redenen, niet meer thuis kunnen wonen zonder hulp en ondersteuning van vrijwilligers en professionals. We werken resultaatgericht en maken dit meetbaar aan de hand van ons kwaliteitssysteem. We investeren in onszelf door middel van opleiding, coaching en intervisie.

Onze goedopgeleide professionals hebben een ruime blik op welzijn en zorgorganisaties en beschikken over een breed netwerk, dat ingezet kan worden bij (ambulante) hulpvragen. Zij kennen de sociale kaart in de regio als het gaat om onderwijs, jeugdzorg organisaties en therapieën.

Binnen de jeugdzorg is veel ervaring opgedaan met logeerzorg, crisisopvang en langdurige jeugdzorg. Onder meer als houders van een zelfstandig gezinshuis is er veel ervaring met opvoedvragen in de leeftijd van 0 tot 21 jaar.

sbb erkend leerbedrijf web anbi status nw rond 200