Eyes header 1

KLEIN AGTEVELD

Wij bieden Ambulante begeleiding in regio Eemland en Foodvalley. Wij zijn tevens aangesloten bij de coöperatie Boer en Zorg. Ondersteuning in een andere (lokale) regio is mogelijk in overleg met het wijkteam van jouw gemeente of op basis van een PGB.

Kun jij wel wat hulp gebruiken?

Voor jongeren, bijvoorbeeld als:

 • het thuis even niet zo lekker loopt;
 • het je niet lukt om je huishouden op orde te krijgen;
 • je moeite hebt om het overzicht over je financiën te houden;
 • je het aanvragen van een indicatie te ingewikkeld vindt.

Voor ouders, bijvoorbeeld als:

 • jullie kind graag op eigen benen wil leren staan, maar daarvoor nog niet klaar is;
 • je als ouder het overzicht van alle soorten hulp(verleners) bent kwijtgeraakt.

Doelgroep

Klein Agteveld biedt begeleiding aan kinderen, hun ouders en volwassenen.

Welke ondersteuning kunnen wij bieden

Onze hulp en begeleiding is erop gericht om jouw vaardigheden te verbeteren en jouw zelfredzaamheid en zelfvertrouwen te vergroten. We kunnen je begeleiden bij o.a.:

 • studie, werk, huisvesting en leefstijl;
 • het huishouden, de persoonlijke verzorging, financiën, boodschappen doen, eten koken;
 • opvoedingsvragen;
 • het coördineren van meerdere hulpvragen bij een kind of binnen een gezin; wij fungeren als spin in het web tussen alle hulpverleners;
 • langdurige hulp bij het ordenen en op orde houden van belangrijke zaken op verschillende levensgebieden;
 • hulp bij het aanvragen van een indicatie.

Heb je ook een medische hulpvraag?

Klein Agteveld is gespecialiseerd om jou te begeleiden als je een medische hulpvraag hebt. Bijvoorbeeld bij diabetes, epilepsie of begeleiding na een ongeval/revalidatie. Binnen Klein Agteveld zijn twee verpleegkundigen en een physician assistant werkzaam. Naast begeleiding, ondersteunen we jou bij gesprekken met specialisten en helpen we je bij aanpassingen op school, werk of thuis.

Altijd bereikbaar

Er wordt gewerkt met een bereikbaarheidsdienst voor de avonden en nachten, zodat er altijd iemand bereikbaar is in geval van spoed.

Voor andere hulp

Als wij jou niet zelf kunnen helpen, zullen wij proberen je door te verwijzen naar passende hulpverlening.

Hoe gaan wij te werk

Voordat wij je kunnen helpen, is er eerst een indicatie ambulante begeleiding nodig; deze wordt door de gemeente afgegeven. Op deze pagina vindt je de contactgegevens van jouw gemeente, waar jij je aanvraag kunt indienen.

De volgende stap is een kennismakingsgesprek; daar is vaak jouw hulpverlener en/of iemand uit jouw netwerk bij aanwezig. Daarna volgt de intake en gaan we een plan opstellen. In dat plan gaan we duidelijk omschrijven welke doelen je wilt bereiken en op welke manier we naar dit punt gaan toewerken.

Begeleid wonen

In Achterveld, in het gebouw van 'De Oude Bieb' zijn zes studio's, bestemd voor jongeren in de leeftijd tussen 18 en 23 jaar, die op weg naar zelfstandigheid, begeleid willen wonen (meer info).